Vega de San Mateo

 7,765 habitantes -  37,89 Km2 de superficie -  850 mts. sobre nivel de mar -  20 º temperatura media

Un espacio natural de gran belleza paisajística